Mobile Site You Are Here >  >  >  >  > Joe Camic

News: s-r blog:SRS Calculation Details

Joe Camic NBL Stats

Joe Camic (The Rankin Razor)

Position: Forward-Center

Regular Season

Totals Per Game
Season Tm Lg G FG FT FTA PTS FG FT FTA PTS
1947-48 TCB NBL 60 129 75 113 333 2.2 1.3 1.9 5.6
1948-49 TOT NBL 62 103 87 144 293 1.7 1.4 2.3 4.7
1948-49 HCB NBL 31 71 60 97 202 2.3 1.9 3.1 6.5
1948-49 TCB NBL 31 32 27 47 91 1.0 0.9 1.5 2.9
NBL 122 232 162 257 333 1.9 1.3 2.1 5.1